Ingen nævnt – ingen glemt siger man.

Men vi vover alligevel at rette takken direkte til de medvirkende tovholdere, oplægsholdere, studentermedhjælpere, hotelpersonalet på Nyborg Strand, arbejdsgruppen/styringskomiteen for Natur & Miljø, og sidst men absolut ikke mindst til de små 500 konferencedeltagere, der valgte at lægge vejen forbi Nyborg Strand i dagene 8.-9. juni for at blive en del af konferencehelheden.

Efter sommerferien er vi klar med temaet og stedet for næste års konference!