IT-Professor Søren Lauesen, fra itu.dk – een af hovedtalerne ved dette års Natur & Miljø, stiller yderligere spørgsmålstegn:

Hvad går ofte galt i offentlige IT-projekter – og hvad kan man gøre ved det?

IT anskaffelser går ofte galt, fordi man nok får, hvad man har bedt om i kravspecifikationen, men man får ikke støttet sine arbejdsopgaver effektivt og man når ikke sine forretningsmæssige mål.

Det illustrerer Søren Lauesen med et konkret eksempel under Plenumsessionen på Natur & Miljø den 8.6.2016.

IT-professor Søren Lauesen, der har arbejdet på IT-Universitet i København i en årrække, har desuden deltaget i Rigsrevisionens vurdering af den elektroniske tinglysning, Rejsekortet, PolSag, EFI, mv.