Det er givet, at vi skal arbejde med og forholde os aktivt til begrebet ‘digitalisering’ – hvis vi skal have styr på miljø og natur. Data skal være tilgængelige – og ikke mindst tidssvarende, og kunne flettes sammen i større systemer. Det var nogle af hovedpointerne på årets Natur & Miljø-konference i Nyborg.

Det blev atter slået fast, at forarbejdet er meget vigtig  – også i IT-projekter. Meget det kan gå gruelig galt, hvis ikke kravspecifikationer retter sig både mod design og interessenterne.  Professor i IT, Søren Lauesen, måtte under den indledende plenumsession konstatere:

” I et IT-projekt skal man meget tidligt have formuleret en brugergrænseflade. Brugerne ved ikke, hvad de skal forvente – derfor kan de ikke stille de rigtige krav – og derfor ender projekterne galt”